Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/14-01/600
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.11.2014
Primjena članka 6. stavka 4. Pravilnika o PDV-u (NN 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14)
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji je podružnica matičnog društva iz Austrije i bavi se građevinskim uslugama obratio nam se upitom u vezi primjene članka 6. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). U upitu se navodi da za pojedine ugovore koje podružnica ima sklopljene sa investitorima u Republici Hrvatskoj, specijalne građevinske radove za podružnicu obavlja matično društvo iz Austrije. S tim u vezi u upitu su postavljena sljedeća pitanja:
1. Jesu li građevinski radovi koje matično društvo obavi podružnici u Republici Hrvatskoj oporezivi PDV-om?
2. Jesu li usluge najma strojeva matičnog društva iz Austrije podružnici u Republici Hrvatskoj oporezive PDV-om?
3. Jesu li troškovi police osiguranja koje matično društvo sklapa za cijeli koncern i zaračuna podružnici pripadajući dio oporezivi PDV-om u Republici Hrvatskoj?
4. Jesu li troškovi bankarskih naknada za izdane bankarske garancije koje matično društvo izda za potrebne javnog nadmetanja u Republici Hrvatskoj i zaračuna podružnici oporezivi u Republici Hrvatskoj?
5. Kako se navedene usluge tretiraju u kontekstu stjecanja iz Europske unije odnosno, iskazuju li se u Obrascu PDV-S?
 
 U vezi navedenog očitujemo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 6. stavka 4. Pravilnika o PDV-u propisano je da unutar istog poreznog obveznika ne dolazi do prometa koji podliježu oporezivanju budući da nema drugog sudionika u isporuci dobara ili usluga.
 
Napominjemo da su matica i podružnica u gospodarskom smislu jedna cjelina, ali djeluju na području dvije porezne jurisdikcije i utvrđuju odvojeno poslovni rezultat koji se oporezuje u državi u kojoj je ostvaren. Kako bi troškovi matičnog društva i podružnice bili ispravno utvrđeni matično društvo zaračunava podružnici određene troškove. U tom slučaju ne dolazi do prometa koji podliježu oporezivanju budući da nema drugog sudionika u isporuci dobara ili usluga, već se radi se o internim obračunima troškova između matice i podružnice.
 
 Prema tome, u slučaju kada matično društvo obavi podružnici u Republici Hrvatskoj usluge kao što su građevinski radovi, usluge najma strojeva te kada podružnici zaračunava pripadajući dio troškova police osiguranja ili troškova bankarskih naknada, uključujući i bilo koje druge usluge tada ne dolazi do prometa koji podliježu oporezivanju budući da nema drugog sudionika. Slijedom navedenog, na primljene usluge koje podružnici u Republici Hrvatskoj obavi matično društvo podružnica u Republici Hrvatskoj nije obvezna obračunati PDV te tako primljene usluge ne iskazuje u Obrascu PDV-a kao ni u Obrascu PDV-S obzirom da se radi o uslugama koje ne podliježu oporezivanju.
Povratak na prethodnu stranicu