Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/2390
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 22.09.2014
Reklamacija računa i obveza fiskalizacije

​Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u svezi reklamacije računa. Naime, kupci naručuju i kupuju proizvode putem interneta, te se plaćanje vrši virmanski, pa prema tome ne podliježe obvezi fiskalizacije izdavanja računa. Međutim, društvo iz upita planira uvesti kartično plaćanje te samim time posljedično će i fiskalizirati izdane račune za takav način plaćanja. U upitu se postavlja pitanje na koji će se način provesti račun za reklamaciju jer se prvotni računi izdaju u skladištu u Mađarskoj i šalju zajedno sa robom kupcima, a kod reklamacije kupac dolazi u poslovni prostor u Hrvatskoj te može vratiti robu i tražiti povrat novca. Podnositelj upita postavlja pitanje vezano uz elemente na računu za reklamaciju.

 U nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te  istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
Napominjemo kako se prema odredbi članka 2. Zakona promet gotovinom smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije uređeno drugačije.
 
 Dakle, sva plaćanja novčanicama ili kovanicama, te karticama (karticama Maestro, Visa, Mastercard, American Express i drugim kreditnim i debitnim karticama), čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, sukladno navedenoj odredbi Zakona se smatraju gotovinom.
 
Prema odredbi članka 24. Zakona sve obveze propisane za izdavanje računa (sadržaj računa, broj računa) na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa, odnosno kod računa u kojima se iskazuje djelomični ili cjeloviti povrat robe ili usluga.
 
Kod storniranja računa iznos koji se prijavljuje može biti suprotnog predznaka odnosno moguće je provesti postupak fiskalizacije i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
 
Dakle, pravila storniranja računa se primjenjuju onda kada je račun potrebno stornirati. To može biti u slučaju kada obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa isti izda sa pogrešnim podacima, ali i u drugim sličnim situacijama. Slijedom navedenog, račun se može stornirati i po potrebi izraditi novi poštujući pravilo slijednosti računa.
 
Zaključno, porezni obveznik koji je obveznik poreza na dobit, obveznik je i fiskalizacije. Nadalje, obveza fiskalizacije izdavanja računa postoji ukoliko izdavatelj računa koji je obveznik fiskalizacije naplaćuje račun sredstvima koja se sukladno odredbama Zakona smatraju gotovinom.
Nadalje, sve odredbe Zakona propisane za izdavanje računa na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa, poštujući pravila slijednosti broja računa propisanog internim aktom obveznika fiskalizacije. Stoga, ukoliko račun nije fiskaliziran ne treba niti stornirani račun fiskalizirati, a u ostalom dijelu, glede načina storniranja računa, potrebno je postupiti na isti način kao i kod izdavanja računa.

 

Povratak na prethodnu stranicu