Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:910-01/14-01/316
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 15.09.2014
Mišljenje o primjeni članka 17. – oporezivanje umjetnika i sportaša prema Ugovorima o izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

 

​Postavljen je upit vezano za primjenu članka 17. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i oporezivanje umjetnika i sportaša. Podnositelj upita navodi da je Hrvatski rukometni savez, obvezan izvršiti isplatu naknade (nagrade) sportašima za nastup na završenim svjetskim i europskim natjecanjima za Hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Podnositelj upita želi utvrditi porezni tretman naknada sportašima, hrvatskim reprezentativcima, trenutno rezidentima SR Njemačke s kojom Republika Hrvatska ima u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:
 
Budući da se u ovom slučaju, prema podacima podnositelja upita, radi o  isplati od strane Hrvatskog  rukometnog saveza rezidentu SR Njemačke,  primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/06), u daljnjem tekstu „Ugovor“.
 
Citiranim ugovorom  člankom 17. stavkom 1. propisano je da se dohodak koji od svoje samostalne djelatnosti u drugoj državi ugovornici ostvari rezident države ugovornice kao umjetnik, primjerice kao kazališni, filmski, radijski i televizijski umjetnik te glazbenik, ili kao sportaš, može oporezivati u toj drugoj državi ugovornici. Stavkom 2. ovog članka propisano je  ukoliko dohodak u smislu stavka 1. ne pripada samom umjetniku ili sportašu, već nekoj drugoj osobi, tada se taj dohodak može oporezivati u državi ugovornici u kojoj umjetnik ili sportaš obavlja svoju djelatnost.
 
Prema podacima iz upita, vrši se isplata sportašu hrvatskom reprezentativcu, rezidentu Njemačke, za nastup na završenim svjetskim i europskim natjecanjima za Hrvatsku reprezentaciju. U upitu se ne navodi  gdje su se ove utakmice odigravale. U ovoj situaciji moguća su dva ishoda:
 
a) Isplatitelj Hrvatski rukometni savez isplaćuje nagradu sportašu koji je trenutno rezident Njemačke, a utakmica se odigrala izvan Hrvatske. U ovom slučaju primarno pravo oporezivanja ima država gdje se utakmica odigrala, primjenom članka 17. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između te države i Njemačke. Pravo oporezivanja ukupnog svjetskog dohotka svog rezidenta, u ovom slučaju hrvatskog reprezentativca, ima Njemačka. Isplatitelj ne mora u ovom slučaju obračunati porez na dohodak prema hrvatskim poreznim propisima.
b) Isplatitelj Hrvatski rukometni savez isplaćuje nagradu sportašu koji je trenutno rezident Njemačke, a utakmica se odigrala u Hrvatskoj. Prilikom isplate Hrvatski rukometni savez, kako bi pravilno primijenio Ugovor, treba obračunati porez na dohodak prilikom isplate sportašu, reprezentativcu Hrvatske, koji je rezident Njemačke primjenom članka 17. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Njemačke.
 
Prvenstvo oporezivanja dohotka sportaša i umjetnika ima u ovom slučaju država  gdje se odigrala utakmica svjetskog ili europskog prvenstva, dok država rezidentnosti (u ovom slučaju Njemačka)  zadržava pravo oporezivanja ukupnog svjetskog dohotka rezidenta. U situaciji da država rezidentnosti propisuje oporezivanje ovakvog dohotka prema domaćim propisima, ona mora dopustiti izuzimanje ili omogućiti uračunavanje poreza plaćenog u državi izvora  ovisno o Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu