OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/14-01/2241
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.09.2014
Korištenje stranog poreznog broja za potrebe vođenja postupaka u Republici Hrvatskoj
​Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o tome da li strane fizičke i pravne osobe, koje nemaju boravište/prebivalište/sjedište u Republici Hrvatskoj, trebaju zatražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja za potrebe vođenja ovršnog, parničnog i sličnih postupaka ili mogu koristiti porezni broj koji ime je izdan u inozemstvu.
U nastavku odgovaramo u smislu odredbi Zakona i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju.
 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) te Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je definiran kao stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo financija – Porezna uprava u skladu s zakonskim odredbama određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj obvezniku broja odnosno stranim osobama kod kojih je nastao povod za praćenje. Stranom osobom se prema odredbi članka 3. stavka 10. Pravilnika smatra fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.
 
Nadalje, prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.
 
Slijedom navedenog, smatra se da je nastao povod za praćenje ukoliko strane fizičke i pravne osobe vode ovršni, parnični i slični postupak u Republici Hrvatskoj. Stoga strane fizičke i pravne osobe moraju zatražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, odnosno u tu svrhu ne mogu koristi porezni broj koji im je izdan u inozemstvu.
 
Zaključno, osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj. Dakle, svaka hrvatska fizička i pravna osoba mora imati određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj. Isto tako svaka strana fizička i pravna osoba, iako nema boravište ili prebivalište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj, za poduzimanje određenih radnji u pravnom sustavu Republike Hrvatske mora zatražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja. 
 
Povratak na prethodnu stranicu