OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/4133
Urudžbeni broj:513-07-21-02/14-4
Zagreb, 25.07.2014
Dodjeljivanje OIB-a stranoj državi
​Dana 2. svibnja 2014. godine zaprimljen je dopis Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb kojim je Središnjem uredu Porezne uprave proslijeđen na postupanje zahtjev u kojem se traži da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stranoj osobi, odnosno stranoj državi. U nastavku odgovaramo.
 
Odredbom članka 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) propisano je da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja.
 
Odredbom članka 13. stavka 1. Pravilnika propisano je da iznimno od članka 4. Pravilnika, Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj obveznicima broja koji se upisuju u službene evidencije, a ne radi se o prvom upisu obveznika broja u smislu odredaba Pravilnika.
 
Nadalje, odredbom članka 13. stavka 2. točke 1. Pravilnika propisano je da se u skladu s prethodno navedenom odredbom, OIB određuje i dodjeljuje obvezniku broja ako se radi o stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. stavak 2. Pravilnika.
 
Međutim, napominjemo kako se određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a obveznicima broja sukladno članku 13. stavku 2. točke 1. i 2. Pravilnika provodi u skladu s odredbama propisanim u poglavlju 2.1. Pravilnika, odnosno, u skladu s odredbama članaka 14., 15. i 16. Pravilnika.
 
Dakle, određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje, odnosno, u ovom konkretnom slučaju stranoj državi, provest će se u skladu s odredbama propisanim u člancima 14., 15. i 16. Pravilnika.
 
Ovim putem ponavljamo kako je Ministarstvo financija, Porezna uprava, glede određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranoj državi, izdala mišljenje, Klasa: 410-01/13-01/4133, Urbroj: 513-07-21-02/13-2 od 20. prosinca 2013. godine, gdje je detaljno opisan postupak te dokumentacija koja je potrebna za određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi.
 
S obzirom da sud nije zakonski zastupnik te nema punomoć, Ministarstvo financija, Porezna uprava ne može odrediti i dodijeliti OIB-a za stranu državu.
 
Dakle, potrebno je da zakonski zastupnik ili opunomoćenik strane države zatraži od Ministarstva financija, Porezne uprave određivanje i dodjeljivanje OIB-a. Slijedom navedenog, Ministarstvo financija, Porezna uprava odredit će i dodijeliti OIB, ali uz dostavu zakonom propisane dokumentacije i u skladu s postupkom opisanim u prethodno navedenom mišljenju.
Povratak na prethodnu stranicu