OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/2049
Urudžbeni broj:513-07-21-02/14-2
Zagreb, 28.07.2014
Dostava podataka o OIB-u za stranu pravnu osobu
​Na zaprimljeni zahtjev kojim tražite dostavu podataka o osobnom identifikacijskom broju, a ukoliko nema da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stranoj osobi, odnosno tuženiku 'A', u nastavku odgovaramo.
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava temeljem odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o osobnim identifikacijskim brojevima (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) vodi Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima (Evidencija OIB). Odredbama članka 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik), propisano je na koji način korisnici broja mogu postavljati upite u Evidenciju OIB za obveznike broja.
 
S obzirom da je Općinski građanski sud u Zagrebu korisnik broja prema članku 5. stavak 2. Zakona, u nastavku odgovaramo kako je uvidom u Evidenciju OIB utvrđeno da strana pravna osoba  'A' sa sjedištem u Skopju, upisana u Centralni registar Republike Makedonije, nema određen i dodijeljen OIB.
 
Odredbom članka 4. Pravilnika propisano je da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja.
 
Odredbom članka 13. stavka 1. Pravilnika propisano je da iznimno od članka 4. Pravilnika, Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj obveznicima broja koji se upisuju u službene evidencije, a ne radi se o prvom upisu obveznika broja u smislu odredaba Pravilnika.
 
Nadalje, odredbom članka 13. stavka 2. točke 1. Pravilnika propisano je da se u skladu s prethodno navedenom odredbom, OIB određuje i dodjeljuje obvezniku broja ako se radi o stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. stavak 2. Pravilnika.
 
Dakle, određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje, odnosno, u ovom konkretnom slučaju stranoj pravnoj osobi 'A', provest će se u skladu s odredbama propisanim u člancima 14., 15. i 16. Pravilnika.
 
Slijedom navedenog, potrebno je da zakonski zastupnik ili opunomoćenik pravne osobe 'A' zatraži od Ministarstva financija, Porezne uprave određivanje i dodjeljivanje OIB-a temeljem zakonom propisane dokumentacije.
Povratak na prethodnu stranicu