Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/13-01/3115
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.07.2014
Prijenos dijela imovine
​Udruga iz dostavnog popisa obratila nam se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prijenosa imovine na drugu udrugu. U upitu se navodi da podnositelj upita, odnosno udruga upisana u registar stranih udruga prestaje sa radom te prenosi rabljena motorna vozila, koja su prethodno kupljena u Republici Hrvatskoj i imaju hrvatske registracijske oznake sa zelenim znakovljem, na novoosnovanu udrugu. U upitu se također navodi da udruga obavlja djelatnost humanitarnog karaktera, odnosno prihvat i liječenje ovisnika.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 7. stavka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – rješenje USRH) propisano je da se kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim sljednikom prenositelja.
 
Obzirom da se u upitu navodi da dolazi do prijenosa dijela imovine, odnosno motornih vozila, a ne ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu, na drugog poreznog obveznika, smatra se da je došlo do isporuke.
 
Također napominjemo da ukoliko porezni obveznik nije upisan u registar obveznika PDV-a, ne obračunava PDV prilikom isporuke motornih vozila. Naime, odredbama članka 90. stavka 2. Zakona propisano je da je mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
 
Isto tako napominjemo da je člankom 26. stavkom 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13 i 108/13) propisano da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila iz članka 1. toga Zakona, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima. Nadalje, stavkom 8. istog članka propisano je da se posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila iz stavka 1. toga članka plaća po stopi od 5%.
 
Prema navedenom, prilikom prijenosa dijela imovine, odnosno rabljenih motornih vozila stjecatelj rabljenih motornih vozila obvezan je platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila, ako isporučitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a.
 
Povratak na prethodnu stranicu