Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:043-01/13-01/375
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 12.07.2013
Krediti u malim trgovinama u uvjetima primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
​Na vaš upit u kojemu tražite odgovor i mišljenje kako postupati s obzirom na fiskalizaciju i kredite u malim trgovinama, odnosno kod izdavanja robe na dug u maloprodaji, u nastavku odgovaramo.
 
Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon) su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od
samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim prpisima te
djelatnosti izuzete od obveze flskalizacije prema članku 5. Zakona.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti lnterni akt o poslovnom prostoru s opisom (poslovni
prostor - može podrazumijevati i otvoreni prostor te prostor u kojem se djelatnost obavlja privremeno, zatim adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te
istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o posilovnim prostorima, sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona.
 
Slijedom navedenog postupak fiskalizacije izdavanja računa je potrebno provesti samo ako se za obavljene usluge i lsporučena dobra izdaju račun, te ako se naplata vrši sredstvima koja se prema Zakonu smatraju gotovinom. U ovom slučaju, riječ je o izdavanju robe i ispostavljanju računa za izdanu robu u cijelosti, pa se račun izdaje i fiskalizira u cijelosti, s oznakom načina plaćanja "O-ostalo", a manjak u blagajni se pravda knjigovodstvenim dokumentom iz kojeg je razvidno da se odnosi na već izdani račun s ukupnim iznosom isporučenog dobra ili izvršene usluge. Prilikom otplate "kredita", cijelog iznosa, odnosno razlike između već uplaćenog iznosa i iznosa na izdanom i fiskaliziranom računu, višak u blagajni će se također pravdati knjigovodstvenim dokumentom koji se odnosi na izvorni, već fiskalizirani račun.
 
Povratak na prethodnu stranicu