Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/2208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 22.07.2014
Obavijest o obvezi izdavanja računa
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o tome je li kao obveznik fiskalizacije dužan imati naljepnicu "Bez računa se ne računa" na ulaznim vratima robne kuće iako će navedena naljepnica biti vidljivo istaknuta na svakom naplatnom uređaju.
 
Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Prema odredbi članka 25. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12) obveznik fiskalizacije je dužan u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun. Isto tako je prema odredbi  članka 38. stavka 3. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj146/12) propisano da obveznici fiskalizacije mogu zadržati obavijest o obvezi izdavanja računa prema odredbama Zakona o porezu  na dodanu vrijednost.
 
Obveza isticanja upozoravajuće naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa propisana je za sve obveznike fiskalizacije neovisno od toga je li račune naplaćuju u gotovini ili na transakcijski račun.
 
U skladu s navedenim, porezni obveznik iz dostavnog spiska mora postaviti upozoravajuće naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa na načina propisan prethodno navedenim zakonskim odredbama.
 
Povratak na prethodnu stranicu