Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/13-01/490
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-04
Zagreb, 12.05.2014
Ugradnja opreme u nekretninu
​Obratili ste se upitom u vezi načina obračuna poreza na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju kada porezni obveznik obavlja usluge projektiranja, ispitivanja, puštanja u pogon, ali ne i ugradnje niskonaponskih ormara koji se ugrađuju u trafostanice ili hidroelektrane. U upitu navodite da se naprijed navedene usluge obavljaju poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije, te da se spomenuto ispitivanje vrši u prostorijama primatelja usluge. Također navodite da, jednom kada se oprema ugradi u građevinski objekt, koji se nalazi ili na području Europske unije ili u trećoj zemlji, obavljate uslugu puštanja u pogon spomenute opreme. Postavili ste i pitanje primjenjuje li se u navedenim slučajevima prijenos porezne obveze.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješnje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi. Nadalje člankom 33. stavkom 2. točkom 2. Pavilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 ,160/13 i 35/14) propisano je da usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvaćaju usluge koje služe neposredno uređivanju nekretnine (npr. geodetski radovi), usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (npr. usluge arhitekata, građevinskih inženjera, statičara), obavljanje građevinskih radova, obavljanje usluga građevinskog nadzora, vještačenja na nekretninama, te inženjering usluge.
 
Iz navedenog proizlazi da se mjestom obavljanja usluga projektiranja, ispitivanja i puštanja u pogon opreme koja se ugrađuje u nekretninu smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi, te ćete sukladno tome primjenjivati propise one države u kojoj se nalazi nekretnina, u koju se oprema ugrađuje, pod uvjetom da se ta oprema nakon ugradnje smatra nepokretnom imovinom.
 
Navedeno se primjenjuje ukoliko obavljate usluge koje su navedene u upitu, a koje se odnose na točno određenu i unaprijed definiranu nekretninu, odnosno građevinski objekt, te ukoliko te usluge imaju dovoljno izravne veze s nekretninom. Obzirom da u upitu navodite da između ostalih obavljate i uslugu puštanja u pogon niskonaponskih ormara nakon što se navedeni ormari ugrade u građevinski objekt, proizlazi da imate saznanja gdje se nalazi nekretnina za koju se vežu te usluge, te ćete sukladno navedenom, prilikom izdavanja računa naručitelju radova primijeniti članak 19. Zakona na usluge projektiranja, ispitivanja i puštanja u pogon opreme.
Povratak na prethodnu stranicu