Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/13-01/2595
Urudžbeni broj:513-07-21-11/14-02
Zagreb, 11.08.2014
Ovjera obrasca Potvrda EU/EGP
​Područni ured "A", Ispostava "B" postavila je upit vezano za ovjeru obrasca Potvrda van EU/EGP odnosno Potvrda EU/EGP za potrebe podnošenja porezne prijave u SR Njemačkoj hrvatskih rezidenata koji primaju mirovinu iz SR Njemačke.
 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:
 
Savezna Republika Njemačka je od 01.01.2005. godine u svom Zakonu o porezu na dohodak uvela institut ograničene obveze poreza na dohodak na mirovine koje su ostvarene iz zakonskog mirovinskog osiguranja. U isto vrijeme, njemački zakonodavac je iznova regulirao oporezivanje starosnih primanja – mirovina u okviru njemačkog Zakona o starosnim primanjima. Prema tom njemačkom Zakonu, mirovine i slična primanja iz zakonskog mirovinskog osiguranja, poljoprivrednih starosnih osiguranja, profesionalnih mirovinskih zavoda i osnovnih mirovinskih ugovora podliježu tzv. naknadnom oporezivanju.
 
Za sve umirovljenike koji su hrvatski rezidenti i koji već dulje vrijeme primaju mirovine ili su 2005. godine po prvi put primili mirovinu iz SR Njemačke navedene zakonske odredbe znače da isplate mirovina u SR Njemačkoj podliježu oporezivanju do 50%. Za svako godište umirovljenja nakon 2005. godine dio mirovine koji podliježe oporezivanju, do 2020. godine, prag za oporezivanje se povećava za 2 postotna poena sve do 80% i nastavno za 1 postotni poen do 2040. godine na 100%. Oporezivanju naknadno podliježu prva linija starosne mirovine, udovičke mirovine i mirovine za djecu bez roditelja, kao i mirovine radi smanjenja radne sposobnosti, ali i kapitalne isplate – primjerice, iz profesionalnih mirovinskih zavoda. Ove odredbe se primjenjuju i na osobe koje podliježu ograničenom oporezivanju.
 
Od 2005. godine, umirovljenici koji su rezidenti Republike Hrvatske s tim primanjima podliježu ograničenoj obvezi prijave poreza na dohodak u SR Njemačkoj, te su shodno tome obvezni predati prijavu poreza na dohodak u SR Njemačkoj.
 
Kod podnošenja navedene ograničene porezne prijave, hrvatski rezidenti moraju prijaviti dohodak koji je ostvaren u SR Njemačkoj te navedeno dokumentirati. Ograničena porezna prijava podnosi se na  obrascu ESt1C te prilog R za prihode od mirovine.
 
Nadalje, hrvatski rezidenti, mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu za neograničenu poreznu obvezu u SR Njemačkoj  ukoliko 90% „svjetskog dohotka“ u kalendarskoj godini podliježe oporezivanju u SR Njemačkoj sukladno njemačkom Zakonu o porezu na dohodak. U slučaju da hrvatski rezidenti žele podnijeti neograničenu prijavu poreza na dohodak istu je potrebno podnijeti na obrascu Est1A uz koju je potrebno njemačkom poreznom tijelu dostaviti i ispunjenu Potvrdu van EU/EGP (Bescheinigung außerhalb EU/EWR) koja se odnosi na ranija razdoblja odnosno Potvrdu EU/EGP (Bescheinigung EU/EWR) ako to njemačko porezno tijelo zahtijeva.
 
Prije dostave Potvrde van EU/EGP odnosno Potvrde EU/EGP njemačkom poreznom tijelu potrebno je da iste ovjeri hrvatsko porezno tijelo odnosno nadležna Ispostava Porezne uprave.
 
U kontaktu s njemačkom stranom potvrđeno je da će njemačko porezno tijelo za 2012. godinu i dalje slati Potvrde van EU/EGP, ali da su i iz Potvrde EU/EGP vidljivi njima potrebni podaci. Dakle, njemačko porezno tijelo prihvaćalo bi i jednu i drugu potvrdu.
 
Slijedom gore navedenoga, mišljenja smo da je zbog ekonomičnosti postupka za hrvatske rezidente moguće ovjeravati i Potvrde van EU/EGP (za prijašnje godine) i Potvrde EU/EGP.
 
Stoga upućujemo djelatnike nadležnih Ispostava Porezne uprave po mjestu prebivališta poreznih obveznika da i dalje ovjeravaju obrasce Potvrde van EU/EGP (za prijašnje godine) koje je njemačko porezno tijelo dostavilo hrvatskim rezidentima da ih ovjere kod hrvatskog poreznog tijela.
Povratak na prethodnu stranicu