Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/14-01/1882
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-10
Zagreb, 13.06.2014
Posebni porez na motorna vozila
​Dostavili ste nam upit Ispostave Županja o izračunu porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila koje nije u voznom stanju. U upitu se navodi da je porezni obveznik kupio automobil marke PASSAT iz 1992. godine. Cijena iz kupoprodajnog ugovora iznosi 1.000,00 kuna dok prema katalogu porezna osnovica iznosi 15.496,30 kuna. Obzirom da se radi o rabljenom motornom vozilu koje nije u voznom stanju zatražena je uputa o postupanju.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene, odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11. stavka 1. Zakona.
 
Prema odredbama članka 11. stavka 4. Zakona porezni obveznik koji se ne slaže s utvrđenom poreznom osnovicom može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila. U tom slučaju dužan je dostaviti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.
 
U svrhu utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila Porezna uprava prihvaća procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila Centra za vozila Hrvatske.
 
Povratak na prethodnu stranicu