Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/448
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.07.2014
Isporuka električne energije
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da hrvatsko društvo kupuje električnu energiju od povezanog društva sa sjedištem u Republici Srbiji pri čemu povezano društvo iz Srbije izdaje račun bez srpskog PDV-a. Hrvatsko društvo tu električnu energiju prodaje kao preprodavatelj povezanom društvu koje je također preprodavatelj sa sjedištem u Republici Češkoj te mu izdaje račun za isporuku električne energije bez obračunatog hrvatskog PDV-a obzirom da dolazi do prijenosa porezne obveze na češko društvo. Električna energija iz Republike Srbije provozi se kroz Republiku Hrvatsku do konačnog odredišta u Republici Češkoj. Iz mjesečnih evidencija koje dostavlja hrvatsko društvo vidljivo je da iznos električne energije koji je ušao u Republiku Hrvatsku odgovara iznosu električne energije koji je izašao iz Republike Hrvatske iz čega je vidljivo da se radi o provozu kroz Republiku Hrvatsku. Carinske deklaracije za uvoz električne energije na područje Europske unije podnosi češko društvo u Republici Češkoj. U vezi s navedenim zatraženo je tumačenje treba li isporuku električne energije koju srpsko društvo obavi hrvatskom društvu tretirati u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te zaračunati hrvatski PDV i odbiti ga kao pretporez iako je isporuka primljena od društva sa sjedištem izvan Europske unije ili se s druge strane radi o uvozu električne energije koji je oslobođen PDV-a prema članku 44. stavku 1. točki 34. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH).
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Obzirom da se u konkretnom slučaju električna energija ne uvozi u Republiku Hrvatsku nego u Republiku Češku ne može se primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 44. stavkom 1. točkom 34. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
Naime, u konkretnom slučaju radi se o provozu električne energije koji je sukladno članku 44. stavku 1. točki 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođen PDV-a te se ne iskazuje u prijavi PDV-a, obzirom da je u upitu navedeno da će se uvoz obaviti u Republici Češkoj.  
 
Prema tome temeljem računa što ga za isporuku električne energije izdaje srpsko društvo, hrvatsko društvo nema obveza obračuna PDV-a u skladu s odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Naime, obveza primjene navedenog članka postojala bi u slučaju da se uvoz električne energije obavlja u Republici Hrvatskoj, a ne u Republici Češkoj.
 
Povratak na prethodnu stranicu