Porez na dodanu vrijednost - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija
Broj klase:410-19/13-01/342
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 03.04.2014
Obračunavanje PDV-a i izdavanje računa za primljene predujmove
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se u vezi načina obračunavanja PDV-a i izdavanja računa kada za isporuku dobara od drugog poreznog obveznika primi predujam.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku
 
Odredbama članka 30. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. Nadalje, odredbama članka 78. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona propisano je da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz točaka 1. i 2. toga stavka i svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.
 
Nadalje, odredbama članka 159. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se za primljene predujmove, odnosno uplate koje su izvršene prije isporuke dobra ili obavljene usluge mora izdati račun u smislu članka 79. stavka 1. Zakona. Izdani račun za predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona. Člankom 159. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik koji za primljeni predujam izda račun mora za isporučena dobra ili obavljene usluge izdati novi račun u kojem će od obračunanog PDV-a umanjiti PDV koji je obračunan na primljeni predujam, te sukladno navedenom neće stornirati račun za predujam. Također navodimo i odredbe članka 159. stavka 4. Pravilnika kojima je propisano da ako porezni obveznik nije izdao račun za primljeni predujam, ali je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje, u kojem je primio predujam, izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, ne treba izdati račun za primljeni predujam.
 
Nadalje, ukoliko je kod poreznog obveznika došlo do problema prilikom praćenja izdavanja računa za predujam i računa za obavljene isporuke dobara ili usluga, uslijed primjene odredbi navedenih članaka Pravilnika koje su stupile na snagu 01. srpnja 2013. godine, napominjemo da porezni obveznik izdane račune za primljene predujmove mora upisivati u Knjigu I-RA, odnosno U-RA po primljenim računima za dane predujmove.
Povratak na prethodnu stranicu