Porez na dodanu vrijednost - Prijevoz putnika
Broj klase:410-19/14-01/283
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 23.04.2014
Prijevoz putnika
​Dostavili ste upit u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14). U upitu navodite da kao tuzemni porezni obveznik obavljate autobusni prijevoz putnika tuzemnim kupcima (udrugama, školama, drugim autobusnim prijevoznicima, turističkim agencijama i slično). Postavili ste upit na koji način obračunati PDV, te na koju poziciju u PDV obrascu iskazati usluge prijevoza u slučaju kada se prijevoz obavlja na relaciji Zagreb – Ljubljana i Zagreb – Beograd.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 20. stavka 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.
 
Iz navedenog proizlazi da se porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika mora javiti poreznim vlastima onih država u kojima se prijevoz obavlja, obzirom da se mjestom obavljanja tih usluga smatraju sve one države u kojima se prijevoz obavlja, neovisno radi li se o državama članicama Europske unije ili trećim zemljama.
 
U slučaju kada porezni obveznik obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika na relaciji Zagreb – Ljubljana (ili bilo koje drugo odredište unutar ili izvan Europske unije), obračunava hrvatski PDV samo na dionicu prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj. Što se tiče oporezivanja PDV-om u drugim državama kroz koje prevozi putnike, hrvatski prijevoznik treba se obratiti poreznim vlastima tih država radi utvrđivanja poreznih obveza u toj državi.
 
Na poziciji II.3. PDV obrasca (isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%) porezni obveznik iskazuje iznos osnovice i PDV-a zaračunan putnicima na dijelu prijevoza koji se odvija na području Republike Hrvatske, dok dio prijevoza koji se odnosi na dionicu prijevoza u drugoj državi ne iskazuje u PDV obrascu, obzirom da za taj dio putovanja mjesto oporezivanja nije u Republici Hrvatskoj.
 
Povratak na prethodnu stranicu