Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/13-01/601
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.05.2014
Primjena članka 6. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene članka 6. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). S tim u vezi u upitu je postavljeno pitanje je li usluga ustupanja osoblja koju matično društvo iz Austrije obavi podružnici u Hrvatskoj oporeziva PDV-om. Također je postavljeno pitanje je li usluga ustupanja osoblja koju matično društvo iz Hrvatske obavi podružnici u Bosni i Hercegovini oporeziva PDV-om. Prema navodima u upitu Europski sud pravde u slučaju C-210/04 koja se odnosi na FCE Bank Ltd sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Irske i podružnicom u Italiji navodi da se članak 2. stavak 1. i članak 9. stavak 1. Šeste direktive (članak 2. stavak 1. točke a), c) i d) te članak 43. Direktive Vijeća 2006/112/EZ) moraju tumačiti na način da podružnica osnovana u drugoj državi članici nije poseban pravni entitet u odnosu na društvo kojeg je dio i usluge koje društvo pruža ne mogu biti oporezive. 
 
U vezi navedenog očitujemo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 6. stavka 4. Pravilnika o PDV-u propisano je da unutar istog poreznog obveznika ne dolazi do prometa koji podliježu oporezivanju budući da nema drugog sudionika u isporuci dobara ili usluga.
 
Napominjemo da su matica i podružnica u gospodarskom smislu jedna cjelina, ali djeluju na području dvije porezne jurisdikcije i utvrđuju odvojeno poslovni rezultat koji se oporezuje u državi u kojoj je ostvaren. Kako bi troškovi matičnog društva i podružnice bili ispravno utvrđeni matično društvo zaračunava podružnici određene troškove. U tom slučaju ne dolazi do prometa koji podliježu oporezivanju budući da nema drugog sudionika u isporuci dobara ili usluga, već se radi se o internim obračunima troškova između matice i podružnice.
 
Prema tome, na primljenu usluga ustupanja osoblja koju podružnici u Hrvatskoj obavi matično društvo iz Austrije podružnica u Hrvatskoj nije obvezna obračunati PDV. Također, usluga ustupanja osoblja koju matično društvo iz Hrvatske obavi podružnici u Bosni i Hercegovini nije oporeziva PDV-om obzirom da unutar istog poreznog obveznika ne dolazi do prometa koji podliježe oporezivanju.
Povratak na prethodnu stranicu