Porez na promet nekretnina - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-20/14-01/01
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 22.03.2014
Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
​Podneskom se ovom tijelu obratio porezni obveznik iz dostavnog spiska, kojim traži oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članaka 27. i 27a Zakona o porezu na promet nekretnina.
Iz dostavljenog podneska razvidno je da je porezni obveznik u 2010. godini kupio stan površine 67,02 m2. Za kupnju navedene nekretnine bio je oslobođen od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno pitanje. Predmetni stan je prodan 28.12.2013. godine s namjerom da se kupi veći zbog povećanog broja članova obitelji. 
 
Pitanje je da li postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za predmetni stan kojeg je porezni obveznik bio oslobođen, budući je isti prodan u roku kraćem od 5 godina odnosno da li ovaj slučaj podliježe novom Zakonu o porezu na promet nekretnina. Naime, porezni obveznik navodi da je rješenje o oslobođenju od poreza doneseno 29.3.2011. godine, odnosno nakon donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina pa porezni obveznik smatra da se na njega primjenjuje ograničenje od 3 godine u kojem roku ne smije prodati stan bez obveze naknadne naplate poreza na promet nekretnina, a ne rok od 5 godina koji je vrijedio u trenutku kupnje predmetnog stana pozivajući se na odredbe članaka 27. i 27.a Zakona o porezu na promet nekretnina.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
             
Članci 27. i 27.a Zakona o porezu na promet nekretnina dio su prijelaznih i završnih odredaba Zakona objavljenih u Narodnim novinama broj 69/97. i Narodnim novinama broj 53/02. čiji je cilj definirati koje odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina je potrebno primijeniti na situacije u kojima je nastala porezna obveza, a ista još nije prijavljena nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno kako postupiti sa zatečenim a neriješenim predmetima u trenutku stupanja na snagu tih Zakona (1997. i 2002. godine).
 
Porezni obveznik stan je kupio dana 27.12.2010. godine. U tom trenutku primjenjivao se  Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 53/02) prema kojem se porez na promet nekretnina plaća ako se nekretnina otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje (članak 11. točka 10. Zakona). Prema članku 11. točki 15. istog Zakona građani koji su iskoristili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nemaju pravo na ponovno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
 
U Narodnim novinama broj 22/11 od 18.2.2011. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina u kojem nije posebno regulirano postupanje sa zatečenim a neriješenim predmetima što dovodi do zaključka da se na te predmete primjenjuju one odredbe Zakona koju su važile u trenutku nastanka porezne obveze, odnosno u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 
Slijedom navedenog, na poreznog obveznika iz dostavnog spiska, vezano za obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 53/02) prema kojima se porez na promet nekretnina plaća ako se nekretnina otuđi u roku od 5 godina od dana nabave.
Povratak na prethodnu stranicu