OIB - Ostalo
Broj klase:410-01/14-01/1263
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 23.04.2014
Upis OIB-a na članske iskaznice
​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska o tome da li se osobni identifikacijski broj smije upisivati na članske iskaznice udruge, u nastavku odgovaramo.
 
Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) propisano je da je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Obveznici broja definirani odredbom članka 5. stavka 1. Zakona, obvezni su prema odredbama članka 6. Zakona koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa, a isto tako obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja na računima prema posebnim propisima, u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.
 
Odredbama članka 9. stavaka 1. i 2. Zakona propisano je da se određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj upisuje u Potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju i služi kao osnova za upis u sve službene evidencije.
 
Odredbom članka 29. stavka 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) propisano je da se osobni identifikacijski broj upisan u Potvrdu može upisivati u druge javne isprave.
 
Slijedom navedenoga citiranim odredbama Zakona i Pravilnika propisani su slučajevi u kojima su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj, odnosno kada su obvezni koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja.
 
S obzirom da upisivanje osobnoga identifikacijskog broja na članske iskaznice udruge nije regulirano kao obveza, a isto tako nije ni izričito zabranjeno Zakonom, smatramo da udruga sama mora odlučiti o sadržaju podataka koji će biti upisani na članskoj iskaznici.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu