Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/68
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 13.05.2014
Tumačenje članka 70. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo mišljenje o tumačenju odredbe članka 70. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje u tekstu: Zakon), i postavljen upit je li Financijska agencija ovlaštena temeljem odredbe članka 70. stavka 5. Zakona, u slučaju kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad obrtom čiji je vlasnik fizička osoba, vratiti ovrhovoditelju osnovu za plaćanje koja glasi na ovršenika fizičku osobu a odnosi se na tražbinu ovrhovoditelja koja nije u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti obrta, već se odnosi neposredno na obvezu ovršenika fizičke osobe. U nastavku Vam dostavljamo slijedeći odgovor.
 
Članak 70. stavak 5. Zakona propisuje da ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje niti je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.
 
To znači da će Financijska agencija deblokirati račune ovršenika. Za vrijeme dok je postupak predstečajne nagodbe otvoren, Financijska agencija vraća podnositelju sve zaprimljene osnove za plaćanje, uz napomenu da je otvoren postupak predstečajne nagodbe.
 
Nadalje, odredbe stavaka 12.-15. članka 70. određuju postupanje Financijske agencije u slučajevima kada se provodi postupak nad dužnikom pojedincem. 
 
Članak 70. stavak 12. Zakona propisuje da od dana objave rješenja o otvaranju rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
 
Člankom 51. stavkom 9. Zakona propisano je da vjerovnici dužnika pojedinca prijavljuju samo tražbine koje su proizašle iz ili vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika.
Iz navedene odredbe proizlazi da se postupak predstečajne nagodbe ne odnosi na obveze dužnika pojedinca koje nisu proizašle iz obavljanja djelatnosti dužnika pojedinca. U vezi s tim propisano je postupanje Financijske agencije vezano za provedbu ovrhe po računima dužnika pojedinca na način da će i nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, evidentirati i izvršavati samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje ne proizlaze iz obavljanja djelatnosti kao na primjer uzdržavanje djeteta, stambeni kredit i sl. Time se onemogućava dužniku da zlouporabi svoj položaj u odnosu na vjerovnike koji ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe.
Sukladno navedenom, od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem (obrtnik, trgovac pojedinac) Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
 
Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

Povratak na prethodnu stranicu