Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/14-01/180
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 31.03.2014
Primjena snižene porezne stope
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuku elektroničkih udžbenika. U upitu se navodi da je riječ o elektroničkim udžbenicima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a koji će se koristiti isključivo na mrežnim stranicama, odnosno internetu. Budući su elektronički udžbenici izrađeni u skladu s nastavnim planom i programom te će se po prvi puta koristiti u školskoj godini 2014/2015, postavlja se pitanje je li ispravno pri isporuci takvog udžbenika primijeniti stopu PDV-a 5%.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 38. stavka 2. točke c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 1. točke c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke knjiga stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima.
 
Obzirom da se u smislu Zakona i Pravilnika stopa od 5% primjenjuje na isporuke knjiga i udžbenika u fizičkim oblicima, odnosno otisnutih na arcima papira ili nositeljima teksta kao što su CD i DVD, elektronički udžbenici koji će se koristiti isključivo na mrežnim stranicama ne zadovoljavaju uvjete za primjenu snižene stope 5% te podliježu oporezivanju po stopi od 25%.
Povratak na prethodnu stranicu