Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/14-01/251
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 04.04.2014
Ubrzavanje postupka potvrđivanja uzajmnosti
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi ubrzavanja postupaka potvrđivanja uzajamnosti Republike Hrvatske sa Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima u vezi kojega odgovaramo u nastavku.
 
U vezi navedenog izvješćujemo kako je u postupku utvrđivanja uzajamnosti između Republike Srbije i Republike Hrvatske uzajamnost potvrđena od 02. svibnja 2012.
 
Porezni obveznik iz Republike Srbije, koji nema sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu, podružnicu ili drugu poslovnu jedinicu i ne obavlja isporuke dobara i usluga u Republici Hrvatskoj nema pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost obračunanog za isporuke pokretnih dobara i obavljene mu usluge u Republici Hrvatskoj koje je koristio u svrhu obavljanja poduzetničke djelatnosti osim za obavljene mu isporuke dobara ili usluge u vezi sa sajmovima (najam, dobra potrebna za uređenje izložbenog prostora, izrada i popravak izložbenog prostora, opskrba izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, troškovi parkiranja i smještaja u vezi sa sajmovima).
 
Obzirom da smo upoznati sa činjenicom da je Republika Srbija izmijenila zakonodavstvo na tom području službeno pokretanje inicijative diplomatskim putem radi povećanja opsega prava na povrat poreza na dodanu vrijednost je na nadležnom tijelu Republike Srbije.
 
Nadalje, u okončanom postupku utvrđivanja uzajamnosti  između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine postojanje uzajamnosti nije potvrđeno stoga porezni obveznici iz Bosne i Hercegovine nemaju pravo na povrat PDV-a u Republici Hrvatskoj.
 
U nastavku dajemo pregled država sa kojima je Republike Hrvatska potvrdila postojanje uzajamnosti na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima:
 
NJEMAČKA  od 01.01.2010.
SLOVENIJA  od 01.07.2011.
ŠVICARSKA  od 01.01.2011.
SRBIJA  od 02.05.2012.
POLJSKA  od 01.06.2012.
UJEDINJENA KRALJEVINA  od 01.06.2012.
FINSKA  od 18.12.2012.
 
Povratak na prethodnu stranicu