Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/490
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 03.04.2014
Usluge ugradnje elektrotehničke opreme
​Obratili ste nam se upitom u vezi načina obračuna poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom  obavljanja usluge ugradnje elektrotehničke opreme, odnosno upravljačkih ormara u trafostanicu. U upitu navodite da Vas je angažirao drugi porezni obveznik za obavljanje navede usluge, te da ste za dio usluge angažirali kooperanta, također poreznog obveznika. Postavljeno je pitanje na koji Vam način kooperant izdaje račune, te na koji način Vi izdajete račune naručitelju radova, odnosno primjenjuje li se prijenos porezne obveze ili se zaračunava PDV po stopi 25%.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu a dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Napominjemo da je dana 01. siječnja 2014. godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 160/13) kojim je izmijenjen članak 152. Pravilnika u vezi primjene prijenosa porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti. Stavkom 1. točkom i) navedenog članka propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik koji obavlja uslugu ugradnje elektrotehničke opreme u građevinski objekt primjenjuje prijenos porezne obveze ukoliko se takva usluga obavlja prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
 
U vezi načina izdavanja računa ističemo da je odredbama članka 79. stavka 7. Zakona propisano da u slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporučitelj u računu mora navesti prijenos porezne obveze ili engleski izraz reverse charge. Navedeno, u konkretnom slučaju primjenjuju i izvođač radova i kooperant.
Povratak na prethodnu stranicu