Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/13-01/771
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 03.03.2014
Prijenos porezne obveze kod usluga održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje u vezi prijenosa porezne obveze kod usluga održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima koje obavlja za trgovačko društvo, a sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine, broj 162/98), te u situaciji kada iste usluge za njega obavijaju kooperanti (autoprijevoznici).
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u tuzemstvu obvezan je prema članku 75. stavku 3. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 Rješenje USRH, 1 48/1 3 i 1 53/1 3 — Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno prema članku 151. stavku 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) platiti PDV kada mu porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obavi građevinske usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom 111 uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja.
Građevinskim uslugama sukladno članku 152. stavku 2. točki d) Pravilnika ne smatraju se usluge uređenja čišćenja ulica, cesta, autocesta i drugih prometnih površina, zatim uređenje parkova, igrališta i sportskih terena te radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i slično.
Budući se usluge održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima ne smatraju građevinskim uslugama sukladno članku 152. stavku 2. točki d) Pravilnika, na iste se ne može primijeniti prijenos porezne obveze već je porezni obveznik koji obavija uslugu obvezan obračunati PDV.
 
Povratak na prethodnu stranicu