Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/264
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-1
Zagreb, 01.04.2014
Dodjela PDV identifikacijskog broja građanima privatnim iznajmljivačima
​Obzirom na predstojeću turističku sezonu svim privatnim iznajmljivačima soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji primaju usluge od poreznih obveznika sa sjedištem u državama članicama Europske unije ili obavljaju usluge poreznim obveznicima sa sjedištem u državama članicama dajemo obavijest o obvezi podnošenja Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi dodjele PDV identifikacijskog broja .
 
Sukladno našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/476, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 28. studenoga 2013. građani privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na primljene usluge posredovanja. Prema tome kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.
 
U vezi s navedenim napominje se da građani privatni iznajmljivači trebaju zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica.
 
Stoga, građaninu privatnom iznajmljivaču koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj porezni obveznik odnosno putnička agencija iz druge države članice na obavljenu uslugu neće zaračunati PDV svoje države članice, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%. 
 
Za obračunsko razdoblje u kojem je porezni obveznik odnosno putnička agencija iz druge države članice obavila uslugu građaninu privatnom iznajmljivaču za koju je on obvezan obračunati i platiti hrvatski PDV, građanin iznajmljivač obvezan je podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima će iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunani PDV. U prijavi PDV-a (Obrascu PDV) građanin privatni iznajmljivač vrijednost primljene usluge od poreznog obveznika putničke agencije iz druge države članice i obračunani PDV iskazuje na rednom broju II.10.
 
Nadalje ističe se da PDV identifikacijski broj nisu obvezni zatražiti građani privatni iznajmljivači koji posluju isključivo sa poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja koje nisu države članice Europske unije. Međutim neovisno o tome što nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na usluge posredovanja koje su im obavljene.
 
Prema tome građani privatni iznajmljivači koji posluju isključivo s poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj, međutim obvezni su na primljenu uslugu posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV.
 
U tom slučaju građanin privatni iznajmljivač obvezan je za obračunsko razdoblje u kojem mu je porezni obveznik putnička agencija iz treće zemlje obavila uslugu posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV koji će iskazati u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) za to obračunsko razdoblje. U prijavi PDV-a (Obrascu PDV) građanin privatni iznajmljivač vrijednost primljene usluge od poreznog obveznika putničke agencije iz treće zemlje i obračunani PDV iskazuje na rednom broju II.13.
 
Također ističe se da građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge i od poreznih obveznika putničkih agencija iz drugih država članica i iz trećih zemalja trebaju obvezno zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika putničkih agencija iz država članica.
 U tom slučaju građanin privatni iznajmljivač prilikom poslovanja sa poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja mora koristiti osobni identifikacijski broj (OIB), međutim može koristiti i dodijeljeni mu PDV identifikacijski broj.
Naime, odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) nije propisana obveza korištenja PDV identifikacijskog broj u slučaju poslovanja sa poreznim obveznicima iz trećih zemalja, međutim nema prepreke da ga osobe kojima je dodijeljen koriste i kada posluju sa poreznim obveznicima iz trećih zemalja. 
 
Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge i od poreznih obveznika putničkih agencija iz drugih država članica i iz trećih zemalja trebaju za obračunsko razdoblje u kojem su im navedeni porezni obveznici obavili određene usluge podnijeti prijavu PDV-a (Obrazac PDV) i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S).
 U tom slučaju u Obrascu PDV-S iskazati će samo vrijednost usluga koje su im obavili porezni obveznici iz država članica Europske unije. U Obrascu PDV na rednom broju II.10 iskazat će vrijednost usluga koje su im obavili porezni obveznici iz država članica i obračunani PDV. Na rednom broju II.13 iskazati vrijednost primljene usluge od poreznog obveznika putničke agencije iz treće zemlje i obračunani PDV.
 
Ističe se da se i građani porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje prema posebnim propisima smatraju malim poreznim obveznicima te su obvezni zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge obavljaju porezni obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici. 
 
U vezi građana privatnih iznajmljivača koji primjenjuju paušalno oporezivanje napominje se da i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima.
 
Nadalje ističe se da građani privatni iznajmljivači nemaju pravo na odbitak PDV-a što su ga obračunali na uslugu koju im je obavio porezni obveznik putnička agencija iz druge države članice ili iz treće zemlje, obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu