Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/14-01/814
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 19.03.2014
Priznavanje površine stambenog prostora i za izvanbračnog partnera
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje može li se koristiti priznavanje površine stambenog prostora i za izvanbračnog partnera.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Perez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni taksativno navedeni uvjeti u članku 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 153/02 i 22/11 - dalje: Zakon). Jedan od uvjeta je da površina nekretnine, za koju se priznaje pravo na oslobođenje, zavisi od broja članova uže obitelji građnina koji stječe nekretninu. Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug i djeca.
 
Siijedom navedenog, u Zakonu bračna i izvanbračna zajednica nisu izjednačene te se s osnova osobe izvanbračnog partnera ne maže ostvariti pravo na veću neoporezivu površinu stambenog prostora.
 
Povratak na prethodnu stranicu