Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:011-01/14-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-20
Zagreb, 01.04.2014
Utvrđivanje poreza na dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja
​Dana 1. travnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 41 /2014) kojim su izmijenjene odredbe članka 18. stavka 3. i članka 52. stavaka 2. i 3. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013)  koje reguliraju plaćanje poreza na dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja. 
U svezi s navedenim izmjenama, temeljem odredbe članka 12. stavka 1. točke 3. i stavka 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 148/2013) Središnji ured Porezne uprave donosi uputu o postupanju vezano uz način utvrđivanja poreza na dobitke.
 
Člankom 18. stavkom 3. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013 i 41/2014 dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dobitke od lutrijskih igara plaća na dobitke iznad 750,00 kn do 10.000,00 kn po stopi od 10%, na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna po stopi od 15%, na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna po stopi od 20%,  te na dobitke iznad 500.000,00 kuna po stopi od 30%.
 
Člankom 52. stavkom 2. Zakona propisano je da se porez na dobitke od igara klađenja plaća na dobitke iznad 750,00 kuna do 10.000,00 kuna po stopi od 10%, na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna po stopi od 15%, na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna po stopi od 20%, te na dobitke iznad 500.000,00 kuna po stopi od 30%. Nadalje, u stavku 3. istog članka Zakona navodi se da se porez na dobitke obračunava i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja. Osnovica za obračun poreza na dobitak je novčani iznos pojedinačnog dobitka.  

 

Sukladno iznesenom, izmijenjenim zakonskim odredbama određena je visina dobitka od lutrijskih igara i igara klađenja koji ne podliježe plaćanju poreza na dobitke u iznosu od 750,00 kuna, propisane su više porezne stope za ostvarene veće dobitke te su sukladno tome određeni nove veličine poreznih razreda.

 
S obzirom na visinu propisanih poreznih stopa poreza na dobitke i veličinu poreznih razreda, ovom uputom posebno skrećemo pozornost da se sa stupanjem na snagu predmetnih zakonskih odredbi primjenjuje novi način utvrđivanja poreza na dobitke. 
 
Naime, prema dosada važećem modelu oporezivanja dobitaka, progresivne porezne stope primjenjivale su se na ukupan iznos porezne osnovice koju čini novčani iznos pojedinačnog dobitka odnosno tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava koje čine pojedinačni dobitak.
 
Analizirajući moguće negativne posljedice primjene postojeće metode oporezivanja dobitaka uz primjenu novih poreznih stopa i razreda (ekspanzija ilegalnog internet klađenja i zakonite porezne evazije „razlamanjem listića“ te moguće značajno odustajanje igrača od klađenja), u cilju osiguranja pravednog oporezivanja svih dobitaka igrača, s danom  stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 41/2014) primjenjuje se novi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitke te se iznos porezne obveze utvrđuje primjenom raščlanjenog oblika direktne progresije.           
 
Sukladno iznesenom, osnovica za obračun poreza na novčane dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja koju čini novčani  iznos pojedinačnog dobitka određuje se na način da isti predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplaćenog za igru po pojedinoj potvrdi o uplati (listiću) za lutrijske igre, odnosno iznosa uplaćenog u igru po pojedinom listiću za igre klađenja. Nadalje, progresivne porezne stope primjenjuju se na poreznu osnovicu raščlanjenu na dijelove  odnosno, uvećana porezna stopa ne primjenjuje se više na ukupan iznos osnovice već samo na njen porasli dio.

 

Nadalje, člankom 18. stavkom 4. Zakona propisano je da se porez na dobitke iz stavka 1. navedenog članka obračunava i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja  priređivač igara na sreću (odnosi se na lutrijske igre). Također člankom 52. stavkom 3. Zakona propisano je da se porez na dobitke iz stavka 1. navedenog članka obračunava i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja.  

Sukladno citiranim odredbama Zakona, porez na dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka. Slijedom navedenog, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 41/2014), porez na dobitke obračunava se i naplaćuje prema odredbama predmetnih zakonskih izmjena pri isplati dobitaka ostvarenih od 1. travnja 2014. uključujući i dobitke koji su ostvareni prije navedenog datuma, ali su igračima isplaćeni nakon 1. travnja 2014. godine. Navedeno se odnosi i na:
 
- sve dobitke koji se isplaćuju od 1. travnja 2014.,  a ostvareni su  temeljem potvrda o uplati (listića) izdanih prije navedenog datuma,
- dobitke ostvarene u igrama s unaprijed određenim vremenom priređivanja (instant lutrije, ekspres lutrije, elektroničke srećke i sl.),
- dobitke ostvarene temeljem potvrda o uplati koje su odigrane putem pretplate,
- sve druge ostvarene dobitke koji se igračima isplaćuju od 1. travnja 2014.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu