Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/14-01/22
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 04.03.2014
Obračun PDV-a kod obavljanja djelatnosti dentalne medicine
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni poreznog oslobođenja iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zatraženo je i pojašnjenje članka 51. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost vezano na oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuke zubnih - protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine.
Postavljeno je pitanje primjenjuje li se navedeno porezno oslobođenje na trgovačka društva ili samo doktore koji obavljaju samostalnu djelatnost. Ako se oslobođenje ne primjenjuje na trgovačka društva po kojoj stopi se oporezuju proizvodi kao npr. krunice, proteze (zubni/protetski nadomjestci), plombe, dentalni implantati koji ostaju u pacijentovim ustima, odnosno usluge (izbjeljivanje zuba, korekcije i sl.)? Ukazuje se na nepovoljniji položaj trgovačkih društava koja obavljaju isključivo djelatnost dentalne medicine u odnosu na doktore stomatologije koji obavljaju djelatnost dentalne medicine kao samostalnu djelatnost.
 
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 39. stavka 1. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) plaćanja PDV-a oslobođene su usluge što ih obavljaju dentalni tehničari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine u okviru privatne prakse prema posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost.
U skladu s odredbom članka 51. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13-ispr. i 160/13 u daljnjem tekstu Pravilnik o PDV-u) obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima čime se smatraju usluge i isporuke dobara doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, oslobođeno je plaćanja PDV-a, ako se obavljaju u okviru privatne prakse. Navedeno se odnosi na  sve one usluge i isporuke dobara koje ti porezni obveznici mogu obavljati u okviru privatne prakse prema posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost. Nadalje, prema članku 53. Pravilnika o PDV-u usluge što ih obavljaju dentalni tehničari u okviru svoje prakse te zubni/protetski nadomjesci koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine, oslobođene su plaćanja PDV-a, ako se obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost.
Prema članku 38. Zakona o PDV-u PDV se plaća po stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prema članku 47. stavku 1. točki e) Pravilnika o PDV-u   PDV po stopi 5% plaća se na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te stupca 3 Popisa dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka  39. stavka 1. točke e) Zakona primjenjuje se samo u slučaju obavljanja usluga i isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine u okviru privatne prakse prema posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost.
Trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti navedene u članku 39. stavka 1. točke e) Zakona ne mogu primijeniti porezno oslobođenje propisano navedenim odredbama Zakona i Pravilnika i  u tom dijelu nije došlo do bitnih većih  izmjena u odnosu na odredbe Zakona o PDV-u koji je bio na snazi do 30. lipnja 2013. godine. Napominjemo da se stopa PDV-a 5 % primjenjuje u slučaju isporuke dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju porezni obveznici - trgovačka društva koja u tom slučaju imaju pravo na odbitak pretporeza za isporuke koje su mu obavili drugi porezni obveznici za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti. 

 

Povratak na prethodnu stranicu