Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-01/13-01/2661
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.02.2014
Registracija za potrebe PDV-a poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
​Dostavili ste nam upit u kojem tražite mišljenje o registraciji za potrebe PDV-a poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije kada obavlja usluge autobusnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Nadalje, člankom 77. stavkom 5. točkom a) Zakona propisano je da će Porezna uprava dodijelit PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. Zakona.
 
Prema navedenom, porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici ne mora se registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, ako navedenu uslugu obavlja drugom poreznom obvezniku, ali ako takvu uslugu obavlja fizičkim osobama tada se mora registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj. Međutim, sukladno odredbama članka 126. stavka 1. Zakona propisano je da ako je prema članku 75. Zakona PDV obvezan platiti porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedište, ali ima sjedište u drugoj državi članici, taj porezni obveznik može imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.
 
Sukladno navedenom, porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije  koji obavlja autobusni prijevoz putnika u tuzemstvu može imenovati poreznog zastupnika u Republici Hrvatskoj koji će temeljem punomoći za zastupanje, registriranje za potrebe PDV-a obaviti umjesto njega.
 
Postupak registriranja za potrebe PDV-a detaljno je objašnjen Uputom Porezne uprave KLASA: 410-19/13-01/208, URBROJ: 513-07-21-01/13-7 od 09. srpnja 2013. godine koja je dostupna na internetskim stranicama Porezne uprave ovdje.
 
Također ističemo da porezni obveznik, neovisno o obvezi registriranja za potrebe PDV-a u tuzemstvu mora pribaviti osobni identifikacijski broj (OIB). Dokumentaciju potrebnu za određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranim osobama moguće je preuzeti na engleskom jeziku na internetskim stranicama Porezne uprave ovdje, dok je zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a moguće preuzeti na engleskom jeziku na internetskim stranicama Porezne uprave.
Ukoliko porezni obveznik imenuje poreznog zastupnika tada on podnosi navedeni zahtjev u ime poreznog obveznika.
 
Također napominjemo da je stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 160/13) od 01. siječnja 2014. godine omogućeno da strani porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske može podnositi mjesečne prijave PDV-a samo za ona obračunska razdoblja u kojima je obavljao navedene usluge. 
 
Povratak na prethodnu stranicu