Opći porezni zakon - Nadležnost
Broj klase:410-01/14-01/177
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 27.03.2014
Izdavanje potvrde o ostvarenom dohotku

​Zaprimili smo vaš mail u kojem navodite kako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj, imate hrvatsko državljanstvo, OIB i hrvatsku putovnicu te pitate možete li dobiti potvrdu o ostvarenom dohotku od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj. 
 
Slijedom navedenoga upita u nastavku odgovaramo.
 
Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

 

Porezna uprava izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu s Zakonom o općem upravnom postupku koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a. Sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se u skladu s podacima iz službene evidencije te se takve potvrde smatraju javnim ispravama (članak 159. navedenoga Zakona).
 
Odredbe Zakona o općem upravnom postupku, dakle, obvezuju Poreznu upravu na izdavanje potvrda u skladu s podacima iz službene evidencije i ne propisuju mogućnost odstupanja podataka iz potvrde u odnosu na podatke iz službene evidencije čiji je sastavni dio i podatak o visini ostvarenog dohotka u Republici Hrvatskoj. 
 
Slijedom navedenoga, proizlazi zaključak da je Porezna uprava nadležna za izdavanje potvrda o visini ostvarenog dohotka u Republici Hrvatskoj.

Povratak na prethodnu stranicu