Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/308
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.03.2014
Plaćanje putem servisa PayMill

​Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, vezano za provedbu postupka fiskalizacije kod izdavanja računa koji su naplaćeni putem servisa PayMill. Naime, društvo će naplatu svojih usluga obavljati putem servisa PayMill i izdavati račune, te postavljaju pitanje podliježu li računi naplaćeni na takav način postupku fiskalizacije izdavanja računa ili ne podliježu kao što je to slučaj kod naplate računa putem servisa PayPal. Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u nastavku odgovaramo.

 

U smislu odredbi Zakona, obvezi fiskalizacije podliježe račun koji je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom, te je odredbom članka 2. stavka 5. Zakona propisano da se prometom gotovinom smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije drugačije određeno. Gotovinsko plaćanje nije plaćanje sa računa na transakcijski račun kod banaka, niti plaćanje općom uplatnicom na račun, već se takva plaćanja smatraju virmanskom doznakom.

 
Zakonom je propisano da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije izdavanja računa provode na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

 
Ranije spomenuti servis PayPal je servis elektroničkog on-line plaćanja i da bi korisnik koristio PayPal račun treba prethodno otvoriti osobni PayPal račun na koji se direktno mogu uplaćivati sredstva s bankovnog računa ili s kreditne kartice, a plaćanje se vrši poput on-line plaćanja s transakcijskog računa, odnosno korisnici PayPal-a (kupci i trgovci) direktno mogu jedni drugima uplaćivati novac sa računa na račun.
 
PayMill je, kako i podnositelj navodi u upitu, standardni „kartični payment gateway“ odnosno servis elektroničkog on-line plaćanja, na kojem korisnik mora otvoriti osobni PayMill račun na koji se direktno mogu uplaćivati sredstva s bankovnog računa ili s kreditne kartice, a plaćanje se obavlja poput on-line plaćanja karticama.
 
Slijedom navedenog, plaćanje putem servisa PayMill može se izjednačiti s plaćanjem kreditnim karticama za koji postoji obveza fiskalizacije izdavanja računa, budući se radi o naplati roba sredstvom plaćanja koji se prema Zakonu smatraju gotovinom.  

 

Povratak na prethodnu stranicu