Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/574
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 03.02.2014
Ugradnja i održavanje opreme (opreme za preuzimanje ambalaže i opreme za zaštitiu od krađe)
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi prijenosa porezne obveze za tretman isporuke, dostave i ugradnje opreme za preuzimanje ambalaže u trgovačkim centrima (povrat plastične ambalaže) i sustava za zaštitu od krađe u trgovačkim centrima (ugrađene antene). Također je postavljeno pitanje smatra li se održavanje takvih sustava građevinskom uslugom.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
      
Odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) plaća na isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan je platiti PDV kada mu porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obavi građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.     
 
Člankom 152. stavkom 1. točkom i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatra ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.                              
 
Oprema za preuzimanje ambalaže u trgovačkim centrima samom ugradnjom koja se izvodi na način da se priključuje na već postojeće sustave neophodne za njihovu funkcionalnost ne stječe svojstva nekretnine, te ne postaje dio nekretnine. U skladu s navedenim, porezni obveznici koji obavljaju takve usluge ne mogu primijeniti prijenos porezne obveze te su obvezni na te usluge obračunati PDV. Isto se odnosi i na ugradnju sustava za zaštitu od krađe u trgovačkim centrima (ugrađene antene).
 
Međutim, ako porezni obveznik obavlja uslugu ugradnje instalacija s montažom uređaja za preuzimanje ambalaže u trgovačkim centrima (povrat plastične ambalaže) kao i uslugu ugradnje instalacija s montažom sustava za zaštitu od krađe u trgovačkim centrima (ugrađene antene) prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta prema članku 152. stavku 1. točki i) Pravilnika, dolazi do prijenosa porezne obveze.
Napominjemo da se prema članku 152. stavku 2. točki c) Pravilnika, građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona ne smatra periodični ili neperiodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme, te se na navedene usluge mora obračunati PDV sukladno članku 4. stavku 1. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu