Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/13-01/391
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 07.02.2014
Međunarodni cestovni prijevoz putnika koji se obavlja na području Republike Hrvatske

​Dostavili ste nam pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), a koja se odnose na međunarodni cestovni prijevoz putnika koji se obavlja na području Republike Hrvatske.

 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. 

1. Koje točke se popunjavaju u Zahtjevu za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja kada zahtjev podnosi porezni obveznik?

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja popunjavaju se točke 2. i 3. ako zahtjev podnosi pravna osoba.

 

2. Da li odgovorna osoba u poduzeću mora podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja prilikom registriranja poduzeća?
 
Navedeni zahtjev podnosi se samo za pravnu osobu.
 
 
3. Jednom kada se inozemno poduzeće registrira za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj da li postaje obveznik podnošenja mjesečnih, tromjesečnih ili polugodišnjih Prijava PDV-a?
 
Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu za poreznog obveznika koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a registriran je za potrebe PDV-a. Također napominjemo da je stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 160/13) od 01. siječnja 2014. godine omogućeno da strani porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske može podnositi mjesečne prijave PDV-a samo za ona obračunska razdoblja u kojima je obavljao navedene usluge.
 
4. Koji se obrasci šalju mjesečno, a koji godišnje?
 
Mjesečno se šalju Prijave PDV-a, a godišnje Prijave PDV-K.
 
 
5. Da li hrvatska Porezna uprava može slati obrasce poreznom obvezniku putem elektroničke pošte?
 
Porezni obveznik sve obrasce koji se tiču PDV-a može preuzeti na internet stranici Porezne uprave:
 
 
6. Kojoj se službi porezni obveznik može obratiti kako bi zatražio pomoć prilikom ispunjavanja obrazaca koji se tiču PDV-a?
 

Inozemni porezni obveznici za pojedina pitanja koja se tiču PDV-a mogu se obratiti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb, te se na istoj adresi predaje i Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a). Također napominjemo da porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije mogu imenovati poreznog zastupnika koji će umjesto njih podnositi porezne prijave i obavljati ostale poslove koji se tiču poreza. 

 

Povratak na prethodnu stranicu