Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/13-01/4470
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.02.2014
Oporezivanje subvencija iz državnog proračuna porezom na dodanu vrijednost
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju subvencija iz državnog proračuna porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da porezni obveznik Autotrans d.o.o. temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ostvaruje pravo na nadoknadu neostvarenih prihoda zbog besplatnog pružanja usluga određenim kategorijama putnika u javnom otočnom cestovnom prijevozu sukladno članku 10. Zakona o otocima. Nadalje, navodi se da je ukupna stavka poticajnih sredstava utvrđena Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Obzirom na mišljenje Središnjeg ureda Poreze uprave, KLASA: 410-19/02-01/128, URBROJ: 513-07/02-2 od 20. ožujka 2002. godine te odredbu članka 41. stavka 1. i 8. Pravilnika o  porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik), postavlja se pitanje da li je moguće navedenu vrstu poticajnih sredstava smatrati kao i do sada, neoporezivom.

 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) 
 
Odredbom članka 33. stavka 1. Zakona i članka 41. stavka 1. Pravilnika propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
Prema odredbi članka 41. stavka 8. Pravilnika u naknadu ne ulaze subvencije i ostala poticajna sredstva iz proračuna ako nisu izravno povezana s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
Obzirom da se ugovorom zaključenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na besplatni prijevoz određenim kategorijama korisnika te način ostvarivanja prava i postupak obračuna naknade pružanja usluga otočnog javnog cestovnog prijevoza prijevoznicima, mišljenja smo da su u navedenom slučaju iznosi subvencija izravno povezani s cijenom isporučenih usluga prijevoza, odnosno da se temeljem isplaćene subvencije takve usluge određenim korisnicima pružaju besplatno.
 
Sukladno navedenom, mišljenje Središnjeg ureda Poreze uprave, KLASA: 410-19/02-01/128, URBROJ: 513-07/02-2 od 20. ožujka 2002. godine nije primjenjivo uslijed izmjena Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje su stupile na snagu 01. srpnja 2013. godine, stoga iznosi subvencija za nadoknadu neostvarenih prihoda zbog besplatnog pružanja usluga prijevoza, koje isporučitelj primi iz državnog proračuna predstavljaju naknadu za obavljenu uslugu prijevoza putnika koja podliježe oporezivanju PDV-om. 

 

Povratak na prethodnu stranicu