Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/14-01/528
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 20.02.2014
Tumačenje članka 82. stavka 4. Zakonu o financijskom poslovanju

​Glede Vašeg dopisa u kojemu tražite tumačenje članka 82. stavka 4. Zakona, a vezano za prijavljivanje tražbina u stečajnom postupku, od strane vjerovnika koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe, nastavno odgovaramo.
 
Odredbom članka 82. stavka 4. Zakona propisano je da vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.
 
Glede prijave tražbina u stečajnom postupku, u slučaju da nakon sklapanja nagodbe bude nad dužnikom pokrenut stečajni postupak, vjerovnici mogu u stečajni postupak prijaviti samo onu svotu i tražbine iz predstečajne nagodbe, odnosno svotu koja po predstečajnoj nagodbi nije namirena.
 
S obzirom na to da predstečajna nagodba ima učinak sudske nagodbe, ona ne može jednostavno prestati vrijediti, te se potraživanje vjerovnika iz nagodbe treba smatrati stvarno utvrđenim stanjem tražbine, za potrebe budućih ovršnih ili stečajnih postupaka.
 
Zaključno, kako bi se izbjegli nesporazumi i različita tumačenja o tome koju svotu prijavljuju vjerovnici u stečajni postupak, kada je stečajni postupak nad dužnikom otvoren nakon sklapanja predstečajne nagodbe, izvješćujemo Vas kako vjerovnici, koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe, prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe. Vjerovnici koji su djelomično namireni u smislu predstečajne nagodbe, ukoliko dužnik ili vjerovnici pokrenu stečajni postupak,  prijavljuju u stečajnom postupku ukupnu tražbinu iz nagodbe umanjenu za iznos koji se smatra da su po predstečajnoj nagodbi namireni.

Povratak na prethodnu stranicu