Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/345
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 18.02.2014
Utvrđivanje tražbina u postupku predstečajne nagodbe kod kontinuiranih isporuka prirodnog plina

​Nastavno na Vaš upit kako tretirati isporuke plina u mjesecu donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe koje u tom trenutku nisu izmjerene, obračunate niti fakturirane jer se fakturiranje tih količina obavlja do 10. dana u narednom mjesecu s valutom plaćanja sukladno ugovorenim uvjetima koja nije ranije od 15. dana u narednom mjesecu, odgovaramo kako slijedi.
 

Odredbom članka 3. točka 12. Zakona određeno je da su vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju osiguranu ili neosiguranu tražbinu prema dužniku.

 
Odredbom članka 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Više propisa uređuje plaćanje kada je nastao dug, od poreznih do računovodstvenih. Neizdavanje računa za isporučenu robu ne znači da nije „nastao“ dug.
 
Odredbom članka 69. stavka 1. Zakona određeno je da dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Dakle, ovdje Zakon nije uredio da se ne smiju plaćati obveze za koje su izdani računi prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe. U tom smislu trenutak (i vrijeme) izdavanja računa nije bitan.

Povratak na prethodnu stranicu