Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/91
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 29.01.2014
Kopije fiskalnih računa

​Zaprimili smo Vaš upit, kojim tražite dostavu kopija fiskaliziranih računa poduzeća koji su izdani dana 01.01.2014. i dio dana 02.01.2014. godine, jer kako navodite u upitu zbog kvara servera ne možete pristupiti podacima o prodanim artiklima, te tražite podatke o iznosima osnovica, porezu na dodanu vrijednost i prodanim artiklima.    

U nastavku dajemo slijedeći odgovor. 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon) ne sadrži odredbe o čuvanju računa te se čuvanje računa ne smije promijeniti uvođenjem fiskalizacije na području Republike Hrvatske. Obveza i način čuvanja računa propisani su i uređuju se drugim propisima. Tako je postupak čuvanja knjigovodstvenih isprava propisan odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) i Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) te se treba i nadalje primjenjivati u nepromijenjenom obliku.

Sukladno navedenom, Ministarstvo financija, Porezna uprava nije dužna dostavljati kopije računa na zahtjev obveznika fiskalizacije budući da su porezni obveznici dužni prema gore citiranim zakonskim propisima čuvati kopije računa.

Povratak na prethodnu stranicu