Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/14-01/267
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 10.02.2014
Pojašnjenje Upute za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu KLASA: 410-01/14-01/267, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 30. siječnja 2014.

​Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu objavljena je 6. veljače 2014. godine na internetskim stranicama Porezne uprave. S tim u vezi pojavile su se određene nedoumice u vezi rečenice koja glasi: "Ako porezni obveznik račun za prosinac 2013. primi u siječnju nakon roka za podnošenje Obrasca PDV za siječanj 2014. taj račun iskazat će u obrascu za veljaču 2014., a ne u Obrascu PDV-K za 2013." Stoga kako bi se izbjegle eventualne nedoumice pojašnjavamo navedenu rečenicu.

 
Sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) proizlazi da porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza ostvaruje u obračunskom razdoblju kada mu je obavljena isporuka i kada je primljen račun. U slučaju da je račun za isporuku obavljenu u prosincu 2013., primljen do dana podnošenja prijave PDV-a za prosinac, odnosno do 20. siječnja 2014. godine, tada ga porezni obveznik može uključiti u prijavu PDV-a za prosinac 2013. Ako je račun za isporuku obavljenu u prosincu 2013. primljen nakon 20. siječnja, tada porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza temeljem tog računa iskazuje u prijavi PDV-a za siječanj 2014. koju treba podnijeti do 20. veljače 2014. godine.
 
Obzirom da pretpostavljamo da su neki porezni obveznici podnijeli konačni obračun PDV-a za 2013. godinu prije objavljivanja Upute za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2013. godinu ostavljena je mogućnost da račune koje su porezni obveznici primili u siječnju ili veljači za isporuke obavljene u 2013. godini ipak iskažu u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu obzirom na činjenicu da su na taj način postupali u prethodnim godinama.
 
Stoga, iznimno s obzirom na promjene u oporezivanju PDV-om koje su stupile na snagu 1. srpnja 2013. godine porezni obveznici neće pogriješiti ako primjerice račun primljen nakon 20. siječnja 2014. za isporuku obavljenu u prosincu iskažu u prijavi PDV-a za mjesec siječanj koju trebaju podnijeti do 20. veljače 2014. ili ako ga iskažu u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu obzirom da su na taj način postupali u prethodnim godinama.

 

Povratak na prethodnu stranicu