Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/14-01/85
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 04.02.2014
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na medicinsku opremu

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi pravilne primjene snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na medicinsku opremu. Naime, porezni obveznik prodaje medicinske uređaje (respiratore) i potrošni materijal (filtere za respiratore) bolnicama ili nadležnom ministarstvu ili drugim sličnim zdravstvenim institucijama. Neki od uređaja imaju generički naziv pomagala iz stupca 3. Popisa ortopedskih i drugih pomagala. Navodi se da respiratori služe kao pomoć pacijentima koji imaju poteškoće sa disanjem za vrijeme liječenja u bolnici. U vezi s navedenim porezni obveznik postavlja pitanje može li se snižena stopa PDV-a 5% primijeniti prilikom isporuke respiratora i filtera za respiratore bolnicama, nadležnom ministarstvu ili drugim sličnim zdravstvenim institucijama.

 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

PDV se sukladno članku 38. stavku 1. točki e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) plaća po stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
U vezi s navedenim člankom 47. stavkom 1. točkom e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i160/13) detaljnije je propisana primjena snižene stope PDV-a 5% na isporuku medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti, a također dan je i popis pomagala na koja se ne primjenjuje snižena stopa PDV-a.
 
Ističe se da primjena snižene stope PDV-a prilikom isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti ne ovisi o tome kome se navedena oprema i pomagala isporučuju, već o tome nalazi li se u Popisu ortopedskih i drugih pomagala.
 
S tim u vezi naglašavamo da su određeni pojmovi promijenjeni zbog potrebe usklađivanja Zakona sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ, međutim osim usklađivanja pojmova, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji nije došlo do drugih promjena u vezi primjene snižene stope PDV-a.
Prema tome, prilikom isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti te se nalaze na Popisu ortopedskih i drugih pomagala primjenjuje se snižena stopa PDV-a 5% neovisno o tome kome se isporučuju.
 
Stoga, porezni obveznik prilikom isporuke respiratora i filtera za respiratore bolnicama, nadležnom ministarstvu ili drugim sličnim zdravstvenim institucijama primjenjuje sniženu stopu PDV-a 5%.
 
Povratak na prethodnu stranicu