Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/13-01/663
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.02.2014
Provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja
Elektroničkom poštom obratili ste se u vezi provjere valjanosti PDV identifikacijskog broja hrvatskog poreznog obveznika „A“ d.o.o. (OIB: 11111111111). Navodite da ste valjanost PDV identifikacijskog broja pokušali provjeriti putem internet stranice: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en  i da nakon upisa OIB-a 11111111111 dobivate poruke: negativan rezultat ili nevažeći PDV identifikacijski broj. Nadalje, navodite da vas poslovni partner uvjerava da ima ispravan PDV identifikacijski broj. Postavili ste pitanje koji bi mogao biti problem u vezi valjanosti PDV identifikacijskog broja hrvatskog poreznog obveznika „A“ d.o.o. i kako se taj problem može riješiti.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH) svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) obvezan je od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja na propisanom obrascu. Porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi prijaviti svaku promjenu ili prestanak obavljanja djelatnosti.
Stoga, hrvatski porezni obveznici koji posluju na zajedničkom tržištu EU moraju imati PDV identifikacijski broj koji se sastoji od osobnog identifikacijskog broja koji ima 11 znamenaka (OIB) i predznaka »HR«.
 
U vezi provjere valjanosti PDV identifikacijskog broja Porezna uprava je dala informacije na internet stranici:www.porezna-uprava.hr
1. Provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja poslovnog partnera iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH) možete obaviti na internet stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Valjanost PDV identifikacijskog broja izdanog od bilo koje države članice EU možete provjeriti  na sljedeći način: 
 
• U padajućem izborniku »Država članica/Member State« odaberite državu članicu EU vašeg poslovnog  partnera. U predmetnom slučaju birate HR-Hrvatska/HR-Croatia.
• Nakon što ste odabrali državu, u polje »PDV id. broj/VAT number« unesite PDV identifikacijski broj vašeg poslovnog partnera (bez predznaka »HR«) za kojeg želite potvrditi valjanost, te pritisnite »Potvrdi/Verify«. Ovdje trebate unijeti OIB vašeg poslovnog partnera iz RH: 11111111111.
• Odgovor će biti DA/YES ili NE/NO
• Da, PDV id. broj je valjan/Yes, valid VAT number - PDV identifikacijski broj je valjan u trenutku provjere
• Ne, nevaljan PDV id. broj/No, invalid VAT number - PDV identifikacijski broj nije valjan ili nije ispravan u trenutku provjere
Ukoliko je odgovor NE/NO, provjerite s vašim poslovnim partnerom iz RH je li PDV identifikacijski broj koji vam je dao točan (točan broj znakova, točna dužina). Ako broj koji vam je dao poslovni partner iz RH i nakon provjere još uvijek nije valjan trebate tražiti da vam dostavi valjan/ispravan PDV identifikacijski broj.
 
• Ukoliko ste upisali svoj vlastiti PDV identifikacijski broj u polje »Država članica podnositeljica/Requester Member State« tada ćete kod prikaza rezultata dobiti i šifriranu oznaku pod nazivom »Referentni broj/Consultation Number«. Pomoću te šifrirane oznake možete dokazati da ste na određeni datum izvršili provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera i da ste kao rezultat dobili poruku da je PDV identifikacijski broj na taj datum bio valjan.
 
2. Za provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja možete kontaktirati i Poreznu upravu, Središnji ured, Sektor za europske poslove i međunarodnu razmjenu informacija, Službu za međunarodnu razmjenu informacija na adresu elektroničke pošte:
Da biste provjeru valjanosti obavili putem Porezne uprave potrebno je identificirati se sljedećim podacima:
- Vaš PDV identifikacijski broj
- Vaš naziv/Ime i prezime
- Vaša adresa sjedišta
- PDV identifikacijski broj koji želite provjeriti
- Naziv/Ime i prezime te adresa sjedišta vašeg poslovnog partnera
 
Temeljem upita, Porezna uprava će vam  putem elektroničke pošte dostaviti dokument s ispisom rezultata postupka provjere.
​ 
Povratak na prethodnu stranicu