Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/128
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 21.11.2013
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN broj 108/12, 144/12, 81/13,112/13)

​Nastavno na Vaš upit smatra li se Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. osobom javnog prava ili poduzetnikom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), a vezano za primjenu članka 11. i članka 12. tog Zakona, odgovaramo kako slijedi;
 
Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), propisano je da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
– da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50%, ili
– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili
– da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe.
 
Člankom 6. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi, propisano je da su sektorski naručitelji „javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. tog Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti“.
 
Nadalje, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“.
 
 
 
Budući da Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. obavlja poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, smatra se poduzetnikom sukladno članku 3. točki 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te se na njega primjenjuju odredbe Zakona koje vrijede za poduzetnika, odnosno Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. svoje obveze treba ispunjavati u skladu s rokovima koji se odnose na poduzetnike a ne na osobe javnog prava. Pa slijedom navedenog proizlazi da, u poslovnim transakcijama s trećima, rokovi ispunjenja novčanih obveza ugovaraju se sukladno članku 11. Zakona.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu