Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/418
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-1
Zagreb, 05.02.2014
Način izdavanja računa u vrijeme trajanja elementarne nepogode

 

​S obzirom na nastup više sile (elementarna nepogoda) koja je zadesila određena područja Republike Hrvatske čime je uzrokovano nepostojanje tehničkih preduvjeta za provođenje postupka fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja (nedostupnost Internet veze i duži prekid električne energije), dajemo slijedeću uputu.
         
Poduzetnici su zbog elementarne nepogode u nemogućnosti izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, odnosno do prekida u radu je došlo u širem okruženju, a ne samo u poslovnom prostoru pojedinog obveznika fiskalizacije. Riječ je o izvanrednoj okolnosti čiji nastanak poduzetnici nisu mogli  predvidjeti, niti su ju mogli izbjeći ili otkloniti njeno djelovanje, a zbog koje su poduzetnici spriječeni provoditi odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
Slijedom navedenog, potrebno je uputiti poduzetnike da tijekom trajanja elementarne nepogode izdaju račune putem uvezane knjige računa kako je to predviđeno za male obveznike fiskalizacije. S obzirom na nastup više sile uzrokovane elementarnog nepogodom napominjemo da se na navedene poduzetnike neće primjenjivati zakonske odredbe o obvezi naknadne dostave računa.
 
Po uspostavi tehničkih preduvjeta za izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja  (uspostava električne energije i Internet veze) sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, poduzetnici će normalno nastaviti provedbu fiskalizacije u skladu sa zakonskim odredbama.
 
Napominjemo da je potrebno voditi računa i o nemogućnostima polaganja gotova novca iznad visine određenog blagajničkog maksimuma kod poduzetnika koji svoju djelatnost obavljaju na području zahvaćenom elementarnom nepogodom.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu