Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/13-01/764
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-1
Zagreb, 08.01.2014
Osiguranje nadzora nad prijavljivanjem nastanka obveze PDV-a

​Radi osiguranja nadzora nad prijavljivanjem nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za dobra prodana u postupku ovrhe Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 160/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine propisano je da je ovršno tijelo koje u postupku ovrhe provodi prodaju dobara obvezno kopiju dokumenta o prodaji dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. 

Naime, sukladno članku 21. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13) kada zakonom utvrđeno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro, ne smatra se da je došlo do isporuke između dužnika i ovršnog tijela, već do izravne dužnikove isporuke kupcu koja podliježe oporezivanju. U tim slučajevima često su ovršene osobe izbjegavale zadužiti se za pripadajući iznos PDV-a kako ne bi povećavale svoje porezne obveze.
 
Stoga kako bi što bolje osigurali nadzor nad prijavljivanjem nastanka obveze PDV-a za prodaje u postupku ovrhe, obavještavamo vas da su sudovi i javni bilježnici obvezni od 1. siječnja 2014. godine kopije dokumenta o prodaji dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu ovršenika u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je izdan dokument o prodaji.
 
Temeljem tako dostavljene kopije dokumenta o prodaji nadležna ispostava Porezne uprave uvidom u knjigovodstvene evidencije i prijave PDV-a provjerit će da li je dužnik (ovršenik) koji je upisan u registar obveznika PDV-a iskazao obvezu PDV-a za obavljenu prodaju dobara u postupku ovrhe. U slučaju da dužnik (ovršenik) nije iskazao obvezu PDV-a nadležna ispostava Porezne uprave pozvat će navedenog poreznog obveznik da isto izvrši.
 
Povratak na prethodnu stranicu