Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01/13-01/2852
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-4
Zagreb, 20.02.2014
Stjecanje rabljenih motornih vozila

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prilikom planirane transakcije odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem. Naime u dopisu se navodi da je Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) propisano da je javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljenom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave. Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Člankom 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine broj 56/2013) propisano je da se pravni status i predmet poslovanja isporučitelja vodnih usluga mora uskladiti s odredbama Zakona o vodama najkasnije do 31. prosinca 2013. godine. Radi usklađivanja s odredbama Zakona o vodama određena društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu jedinice lokalne samouprave izvršiti će statusnu promjenu podjele s osnivanjem, u svrhu izdvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, u posebno društvo. Obzirom da će predmet podjele biti i rabljena motorna vozila, postavljeno je pitanje podliježu li motorna vozila u plaćanju posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u skladu s člankom 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. 

 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
U vezi s navedenim napominjemo da će u konkretnom slučaju radi nastavka obavljanja vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje određena društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu jedinice lokalne samouprave izvršiti statusnu promjenu podjele s osnivanjem, u svrhu izdvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje. 
 
Obveza provođenja statusne promjene uvjetovana je Zakonom o vodama kako bi isporučitelji i dalje mogli obavljati vodne usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.
 
Stoga, obzirom da do statusnih promjena dolazi temeljem Zakona o vodama, u konkretnom slučaju radi se o stjecanju rabljenih motornih vozila koje u smislu članka 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13 i 108/13) ne dovodi do nastanka i obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu