Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/3998
Urudžbeni broj:15-07-21-01/13-2
Zagreb, 10.12.2013
Preknjiženje PDV-a

​Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje  da li porezni dužnik koji se nalazi u postupku predstečajne nagodbe „A“ iz Koprivnice, ima pravo na preknjiženje PDV-a po obrascima PDV-a podnesenim nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe u kojima je iskazan povrat PDV-a na postojeće dugove doprinosa, nastavno odgovaramo.
 
Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,

5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,

6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Svi dužnici koji su u postupku predstečajne nagodbe dužni su uredno podmirivati sve obveze nastale nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, jer će u protivnom biti obustavljen postupak predstečajne nagodbe što će u konačnosti dovesti do otvaranja stečajnog postupka, a koji se otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, htjelo izbjeći.
 
Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi preknjiženje pretplate nastale nakon otvaranja postupka nije zabranjeno i ne smatra se radnjom koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.
 
Činjenica da je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe je bez utjecaja na njegovo pravo preknjiženja pretplate po PDV obrascima podnesenim nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 
Slijedom toga, Porezna uprava može preknjižiti porez na dodanu vrijednost koji je dužnik preplatio nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe na postojeće dugove doprinosa nastale nakon otvaranja postupka.
 

Povratak na prethodnu stranicu