Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/3464
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 21.11.2013
Tumačenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Glede Vašeg upita vezanog za tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12, 81/13,112/13), odgovaramo kako slijedi;
 
Glede upita hoće li Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi utjecati na standardnu trgovačku praksu „prvo punjenje“ na način da je potpuno ili dijelom ograničava ili zabranjuje, odgovaramo da će Zakon utjecati na standardnu trgovačku praksu samo u onom dijelu gdje se ograničavaju rokovi plaćanja u poslovnim transakcijama na 360 dana. Mišljenja smo da se „prvo punjenje“ može se smatrati ugovorom o robno trgovačkom kreditu.
Ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor o nabavi robe i/ili pružanju usluga kojim se u pisanom obliku ugovara rok plaćanja duži od 60 dana ali nikako duži od 360 dana, uz nepostojanje okolnosti iz stavka 5. članka 14. Zakona i uz jasno izraženu volju stranaka da sklapaju ugovor o robno trgovačkom kreditu.
 
Vezano za upit je li potrebno da dužnik (distributer), u svakoj situaciji izda sredstvo osiguranja tražbine koje ima učinak ovršne isprave odgovaramo da prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ili drugog sredstva osiguranja sa snagom ovršne isprave.

Povratak na prethodnu stranicu