Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/13-01/21
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-03
Zagreb, 22.11.2013
Upit u svezi obveza plaćanja doprinosa prema primicima od imovine

Povodom upita vezanog uz obveze plaćanja doprinosa prema primicima od imovine u nastavku odgovaramo.
 

Odredbama članaka 9. stavka 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12 – dalje u tekstu Zakon) propisani su jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu te je točkom 13. propisano da jedinstveni naziv ostale samostalne djelatnosti obuhvaća obvezno osigurane osobe prema članku 11. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju i članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

 
Člankom 7. točkom 5. Zakona propisano je da ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom osobom, a to su, između ostalih, „5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit“.
 
Ukoliko osoba osigurana po osnovi ostale samostalne djelatnosti od obavljanja te djelatnosti utvrđuje dohodak obveza doprinosa utvrđuje se sukladno člancima 64. do 67. Zakona, a ukoliko osoba od obavljanja te djelatnosti utvrđuje dobit obveza doprinosa utvrđuje se sukladno člancima 80. do 85. Zakona.
 

Povratak na prethodnu stranicu