Doprinosi - Oslobođenja plaćanja doprinosa i mirovanje obveze
Broj klase:411-01/13-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 29.04.2013
Otpis duga za doprinose za mirovinsko osiguranje obrtnika nakon utvrđivanja prava na mirovinu

​Od računovodstvenog ureda osobe "A", zaprimili smo upit o mogućnosti otpisa obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje obrtniku kojemu je utvrđeno pravo na starosnu mirovinu na temelju uplaćenih doprinosa, na koji u nastavku odgovaramo.
 
Odredbom članka 64. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 do 144/12 – dalje u tekstu Zakon), između ostalog, propisano je da su osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje. 

 

Obvezu doprinosa utvrđuje im Porezna uprava rješenjem, temeljem podataka o statusu u obveznim osiguranjima (osnova osiguranja i razdoblje provedeno u osiguranju) što ga utvrđuju nositelji osiguranja – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a koje su nositelji osiguranja dužni dostaviti Poreznoj upravi sukladno članku 226. Zakona.
 
Prema članku 221. Zakona obveza doprinosa nastaje s prvim danom provedenim u osiguranju i prestaje s posljednjim danom u osiguranju, što ih utvrđuju nositelji osiguranja. 
 
Zakonom o doprinosima nije propisana mogućnost otpisa dospjelog duga za doprinose za obvezna osiguranja zbog odricanja staža osiguranja na koji se dospjeli dug odnosi, već je Porezna uprava dužna utvrditi i naplatiti obvezene doprinose za cijelo razdoblje provedeno u osiguranju.
 
U slučaju naknadne promjene osnove osiguranja i/ili razdoblja u osiguranju odnosno svojstva osiguranika utvrđene od strane nositelja osiguranja, Porezna uprava postupa sukladno navedenim promjenama, nakon što se podaci o tome dostave službenim putem.
 

Povratak na prethodnu stranicu