Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/648
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.12.2013
Prijenos porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost
​NAPOMENA: „Obavještavamo vas da je 1. siječnja 2014. godine na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 160/13) kojim je izmijenjen članak 152. koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“
Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o prijenosu porezne obveze kod djelatnosti koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da društvo „A“ d.o.o. obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću koja je oslobođena PDV-a temeljem članka 40. Zakona o PDV-u i registrirano je kao obveznik PDV-a jer obavlja i druge oporezive djelatnosti u gotovo 60 klubova. Postavlja se pitanje da li dobavljači primjenjuju prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga izvršenih društvu koje obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a i nema pravo odbitka pretporeza, a u slučaju prijenosa porezne obveze bi bilo obvezno platiti PDV, te temeljem kojeg kriterija se primjenjuje postupak prijenosa porezne obveze.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 i 99/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), te odredbi  članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik), obveznik plaćanja PDV-a je svaki porezni obveznik primatelj usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu građevinske usluge obavi porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu.
 
Sukladno navedenom, iz Zakona i Pravilnika proizlazi da se postupak prijenosa porezne obveze primjenjuje na svakog poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj kada mu građevinske usluge obavi porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome što porezni obveznik, primatelj građevinskih usluga, uz oporezivu djelatnost obavlja i djelatnost oslobođenu PDV-a.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu