Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:050-01/13-01/108
Urudžbeni broj:513-07-21-11/13-02
Zagreb, 18.12.2013
Porezni tretman talijanske mirovine

Podnositelj upita, Hrvatski Sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zaprimio je predstavku člana talijanske nacionalne manjine u kojoj se ukazuje na problem s plaćanjem poreza na inozemne mirovine, osobito na problem dvostrukog plaćanja poreza na istu mirovinu te dobivanja povrata poreza tek nakon više od godinu dana.
 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:
 
Između Republike Hrvatske i Talijanske Republike u primjeni je od 01.01.2010. godine Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza (Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/2000) -  u daljnjem tekstu „Ugovor“.
 
Pravo oporezivanja mirovina, s obzirom na vrstu mirovina, uređeno je u dva članka Ugovora – člankom 18. propisuje se koja država ima pravo oporezivanja u slučaju mirovina koje proizlaze iz zaposlenja, dok se člankom 19. uređuje pitanje oporezivanja mirovina koje proizlaze iz usluga obavljenih državnoj službi određene države.
 
Za mirovine koje proizlaze iz zaposlenja osnovno pravilo propisano je člankom 18. Ugovora, stavkom 1. prema kojemu se mirovine i druga slična primanja, isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovi njegovog prijašnjeg nesamostalnog rada oporezuju samo u toj državi, dakle u državi rezidentnosti.
 
Dalje se u stavku 2. članka 18. razrađuje da će se plaćanja koja prekidom radnog odnosa primi osoba u jednoj od država ugovornica, kao periodične isplate ili slične gotovinske isplate, oporezivati samo u državi koja isplaćuje periodičnu isplatu. Izraz „periodične isplate“ prema stavku 3. članka 18. uključuje sve isplate nastale kao posljedica otkaza zaposlenja od strane službe ili od strane zaposlene osobe.
 
Člankom 19. uređuje se državna služba, a stavkom 2. članka 19., koji u odnosu na članak 18. predstavlja lex specialis, uređene su mirovine koje isplaćuje država ugovornica, njeno političko ili administrativno područje ili jedinica lokalne samouprave ili uprave, za službu koju je ta fizička osoba obavljala za tu državu, njeno područje ili tijelo.
 
Nadalje, stavkom 3. članka 23. Ugovora propisan je način uklanjanja dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno odredbama ovog stavka kada rezident Republike Hrvatske ostvaruje dohodak koji, u skladu s odredbama Ugovora, može biti oporezivan u Italiji, Republika Hrvatska će tom rezidentu odobriti odbitak od poreza na taj dohodak, u iznosu koji je jednak porezu na dohodak plaćenom u Italiji. U tom slučaju takav odbitak ne smije prelaziti onaj dio poreza na dohodak koji je utvrđen prije odbitka, a koji se pripisuje dohotku koji može biti oporezivan u Italiji.
 
Uzevši u obzir podatke iz upita i gore navedeno možemo zaključiti da se radi o mirovini koja proizlazi iz zaposlenja te se primjenjuju odredbe članka 18. Ugovora  gdje je propisano da se mirovine i druga slična primanja, isplaćena rezidentu Republike Hrvatske, po osnovi njegovog prijašnjega rada oporezuju samo u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska obavijestila je Talijansku Republiku o činjenici da Republika Hrvatska od 01.03.2012. godine oporezuje mirovine hrvatskih rezidenata koje su ostvarene u Italiji te je porezno tijelo Talijanske Republike s 01.03.2012. godine trebalo prestati obračunavati porez na mirovinu hrvatskih rezidenata. U situaciji da je došlo do dvostrukog oporezivanja kao što se navodi u upitu, porez plaćen u Italiji može se uračunati u ukupnu godišnju obvezu pri podnošenju porezne prijave u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi se trebalo izvršiti uklanjanje nastalog dvostrukog oporezivanja. Isto tako hrvatski rezidenti koji primaju mirovinu iz Talijanske Republike trebali bi obavijestiti Poreznu upravu Republike Hrvatske kako bi se kroz postupak zajedničkog dogovaranja riješilo pitanje dvostrukog oporezivanja.
 
Povratak na prethodnu stranicu