Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/13-01/312
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-14
Zagreb, 19.12.2013
Pojašnjenje odgovora u vezi upisa tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u dijelu što se smatra vlastitim pogonom

​U odgovoru KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/13-13 od 6. prosinca 2013. koje je objavljeno 17. prosinca 2013. godine na internetskoj stranici Porezne uprave navedene su neke od djelatnosti čije se isporuke ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH i 148/13).

 
S tim u vezi kod pojedinih djelatnosti koje se ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna, a u okviru kojih se ubire naknada za održavanje groblja, naknada za korištenje mrtvačnice, naplata parkiranja te za zakup mjesta na tržnicama navedena je rečenica „osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost“ u vezi s kojom su se pojavile nedoumice što se smatra vlastitim pogonom.
 
Obzirom na navedeno u vezi sa djelatnima kod kojih stoji napomena „osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost“ dodatno pojašnjavamo da se za potrebe Zakona o porezu na dodanu vrijednost vlastitim pogonom smatra komunalno društvo ili druga pravna osoba koju je za obavljanje navedene djelatnosti osnovalo tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave, tijelo i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, komora te drugo tijelo s javnim ovlastima.
 
Povezana mišljenja:
Klasa: 410-19/13-01/312
Povratak na prethodnu stranicu